EGU Summit ve Vídni v dubnu 2023 - Předkládání abstraktů je otevřeno!

Session "Inovativní řešení pro revalorizaci a proaktivní nakládání s těžebním odpadem"

Pracujete na projektech nakládání s důlním odpadem a sanace? To je skvělé!

Vyzýváme vás, abyste předložili své abstrakty na zasedání "Inovativní řešení pro revalorizaci a proaktivní nakládání s důlním odpadem", které budeme pořádat na Valném shromáždění EGU 2023 (hybridní konference).

Kdy:   od 23. do 28. dubna 2023

Kde:   Vídeň, Rakousko, a online (hybridní)

Výzva k předkládání abstraktů je nyní otevřena a uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2023 ve 13:00 hodin středoevropského času.

Více informací naleznete zde.
 
Své abstrakty zasílejte na adresu:
Programová skupina ERE - Energy, Resources and the Environment à ERE4 – Raw materials à ERE 4.4 Innovative solutions for revalorisation and proactive mine waste management.
 
Neváhejte a rozšiřte tuto informaci ve své síti.
Těšíme se na vás příští rok ve Vídni nebo online!

Weitere Nachrichten

Vydejte se s námi na krátký výlet na jedno z našich vývojových míst v Krušných horách. Hnojiště v Davidschachtu je jedním z našich nejdůležitějších…

Zjistěte více

Ve dnech 5. až 8. března 2023 představil koordinátor recomine Philipp Büttner projekty recomine na největší konferenci o nerostných surovinách a…

Zjistěte více

Dne 10.11.2022 jsme zde informovali o zprávě Deutschlandfunk o surovinách a těžbě v Krušných horách. Na zvukovou zprávu - samozřejmě v němčině - jsme…

Zjistěte více