EGU Summit ve Vídni v dubnu 2023 - Předkládání abstraktů je otevřeno!

Session "Inovativní řešení pro revalorizaci a proaktivní nakládání s těžebním odpadem"

Pracujete na projektech nakládání s důlním odpadem a sanace? To je skvělé!

Vyzýváme vás, abyste předložili své abstrakty na zasedání "Inovativní řešení pro revalorizaci a proaktivní nakládání s důlním odpadem", které budeme pořádat na Valném shromáždění EGU 2023 (hybridní konference).

Kdy:   od 23. do 28. dubna 2023

Kde:   Vídeň, Rakousko, a online (hybridní)

Výzva k předkládání abstraktů je nyní otevřena a uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2023 ve 13:00 hodin středoevropského času.

Více informací naleznete zde.
 
Své abstrakty zasílejte na adresu:
Programová skupina ERE - Energy, Resources and the Environment à ERE4 – Raw materials à ERE 4.4 Innovative solutions for revalorisation and proactive mine waste management.
 
Neváhejte a rozšiřte tuto informaci ve své síti.
Těšíme se na vás příští rok ve Vídni nebo online!

Weitere Nachrichten

"Od kontaminovaných míst k inovacím - jak věda, průmysl a společnost v recomine společně utvářejí budoucnost Krušných hor"

Zjistěte více

"Udržitelné materiálové cykly ve stavebnictví a průmyslu stavebních materiálů"

Zjistěte více

V září 2022 uspořádala společnost recomine v rámci projektu EMeraldinho exkurzi pro studenty EMerald (EIT Master in Resource Engineering) do Polska,…

Zjistěte více