Prohlášení o účasti

Cílem je dále rozvíjet zavedené kompetence v oblasti environmentálních technologií v hornickém regionu Krušnohoří a využít je pro rozvoj rozptýlených zdrojů surovin. Dále vyvíjené technologie se využívají také při odstraňování ekologických zátěží. Prohlášením o účasti se stáváte aktivním členem aliance recomine. Vyplňte prosím prohlášení o účasti a zašlete nám ho e-mailem na adresu recomine(at)hzdr.de. Obdržíte od nás všechny důležité informace a budete pozváni na akce aliance. Společně s ostatními partnerskými institucemi recomine se můžete ucházet o finanční prostředky ve výběrových řízeních recomine, abyste mohli realizovat své inovace jako členové.

Philipp Büttner (Koordinátor aliance)

+49 351 260 4417