ReMiningPlus

ReMiningPlus

Zařízení na získávání recyklovatelných látek z odkališť obsahující sulfidický materiál a jejich ekologická rekultivace

Doba trvání

Od 09.12.2021 do 31.10.2024

Pseudonym

ReMiningPlus

Typ projektu

Sanace důlních děl

Těžba a zpracování rud jsou spojeny s hromaděním zbytkových materiálů (haldy, odkaliště), které stále obsahují významné koncentrace cenných složek. V předchozích projektech byly vyvinuty postupy pro biologické loužení a získávání těchto materiálů, které byly převedeny do pilotního měřítka (TRL 5). V rámci projektu ReMiningPlus mají být tyto metody dále rozvinuty do inovativního, holistického procesu. To zahrnuje zpětné získávání cenných materiálů (In, Zn, Pb, Cu, Co), využití inertních složek (např. jako stavebního materiálu) a odstranění nebo imobilizaci zbytkových znečišťujících látek. Výsledkem této kombinace je modulární, polomobilní pilotní zařízení, které je provozováno na vývojové lokalitě Davidschachthalde (TRL 6). Pilotní zařízení může být použito pro srovnatelné úkoly i jinde. Jedná se o koncept, který v této podobě ještě neexistuje.

Projektu ReMiningPlus se realizuje na testovací lokalitě Davidschacht, kde se demonstruje inovativní koncept řešení pro následné využití těžebních odpadů. Zařízení poskytuje základní provozní údaje, které umožňují rozšíření procesů a řádné vyhodnocení ekonomické efektivity a ekologické rovnováhy. ReMiningPlus umožňuje regionu získat výhodu v oblasti plánování nových způsobů sanace odkališť, vývoje technologií a výstavby zařízení na zpracování haldového materiálu po těžbě.

Kontaktujte

G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH

Dr. Jana Pinka

+49 3731 36926933

 

Znečišťující látky

As
Cd

Recyklovatelné materiály

In
Zn
Pb
Cu
Co