Struktura partnerů zahrnuje všechny oblasti plánovaných hodnotových řetězců a sociální zainteresované strany. Výzkumné instituce Helmholtzovy asociace, univerzity a ústavy, ale také inovativní průmyslové podniky a malé a střední podniky se podílejí na vývoji nových patentů v regionu.

Gesellschaft
Verwaltung/Politik
Forschung
Bildung
Wirtschaft

recomine wird gefördert durch das Programm WIR!

recomine ist Partner im