DigiFloat

DigiFloat

Digitalizace a prediktivní modelové řízení komplexních úpravnických procesů pomocí spojených senzorů a vyhodnocování s podporou umělé inteligence

Doba trvání

Od 01.07.2023 do 30.06.2025

Pseudonym

DigiFloat

Typ projektu

Digitalizace a modelové prediktivní řízení složitých procesů úpravy

Cílem projektu DigiFloat je poskytnout obecné podněty pro optimalizaci komplexních procesů úpravy pomocí digitalizace. Jako příklad v projektu slouží flotace, fyzikálně-chemický proces separace jemnozrnných pevných látek, který je důležitý mimo jiné při zpracování rud, čištění odpadních vod a recyklaci.

Důležitým bodem je podrobné a komplexní zaznamenávání procesních dat. V rámci projektu budou zkoumány možnosti rozšířeného použití technologie senzorů pro detekci různých látek a bude vytvořena databáze pro online záznam chemického složení ve složitých strukturách (např. pěna) v dynamickém procesu v průmyslových podmínkách pomocí spektroskopických systémů. Kromě toho plánovaná miniaturizace senzorů, které jsou v kontaktu s médiem, zvýší spolehlivost a význam údajů o procesu, protože invazivní technologie měření bude mít se zmenšením senzoru menší dopad na proces.

Dalším krokem je získávání, validace a vyhodnocování toku dat. Dále projekt pokračuje vytvořením datového operačního centra, které postupně zpracovává získaná data z nových senzorů. Tato data jsou dále obohacena offline výsledky a informacemi o spotřebě energie a surovin. Data jsou dále analyzována a vizualizována tak, aby se zprůhlednily vícerozměrné korelace komplexního flotačního procesu. Výsledkem je nakonec systém, který díky fúzi komplexních dat a použitím umělé inteligence dokáže upozornit uživatele na možná potřebná opatření během procesu úpravy. Systém rovněž demonstruje funkci prediktivního řízení procesu. Za tímto účelem sytém z dat a informací vytváří klíčové ukazatele výkonnosti, pomocí nichž lze dynamicky vyhodnocovat a řídit flotační proces. Hlavním cílem tohoto projektu je tedy optimalizovat komplexní procesy úpravy z hlediska ziskovosti a účinnosti, a to pomocí predikce výsledků procesu. Za tímto účelem bude na konci projektu k dispozici koncepční studie, která shrne výsledky jednotlivých cílů a podrobně popíše postupy optimalizace pro průmyslové závody.

Kontaktujte

Helmholtzův institut Freiberg pro Technologii Zdrojů

Dr. Lucas Pereira

+49 351 2604477