LLV Muldenhütten

LLV Muldenhütten

LLV (Centrum pro učení, výuku a zprostředkování) Muldenhütten

Doba trvání

Od 01.07.2023 do 31.12.2025

Pseudonym

LLV Muldenhütten

Typ projektu

Historicko-sociální zprostředkování a rozvojový projekt

Projekt zahrnuje návrh a realizaci prvního prototypu učebního, výukového a vzdělávacího místa v lokalitě Muldenhütten, která je součástí hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Historický chatový komplex, zasazený do jedné z nejpůsobivějších krajin struskových hald v hornickém revíru Freiberg, se nachází na břehu řeky Freiberger Mulde.

Muldenhütten, který byl v roce 2012 připojen k Freibergu, je nyní aktivním a na budoucnost orientovaným průmyslovým areálem v souladu s novou surovinovou strategií Saska, zejména s ohledem na recyklaci a oběhové hospodářství.

Klíčové otázky projektu:

  •     Jak se vypořádat s památkově chráněnými, ale kontaminovanými budovami a důlními skládkami, jejichž památkovou hodnotu je třeba vysvětlit a které lze zažít jen v omezené míře?
  •     Jak rozvíjet památku světového dědictví, v jejíž bezprostřední blízkosti výroba pokračuje a bude pokračovat i v budoucnu?
  •     Jak lze z historie lokality trvající více než 700 let odvodit inovativní řešení dnešních problémů a současných vyhlídek do budoucna pro lokalitu světového dědictví a pro otázky geomontánního oběhového hospodářství?
  •     Jak a jakými formami lze atraktivně komunikovat význam a identifikační hodnotu lokality napříč generacemi?

Kontaktujte

TU Bergakademie Freiberg, Ústav pro Průmyslovou Archeologii, Dějiny Vědy a Techniky

Malte Krüger      

Anke Binnewerg

+49 3731 393427

 

Projektový partner školních projektů:

Podpůrná organizace Montanregion Krušnohoří e.V.

Dr. Anna Wierzgon  

  +49 3731 393427

Umístění

Znečišťující látky

As
Cd
Pb

Recyklovatelné materiály

Cu
Zn
Cr
Ni