Waelue

Waelue

Celostní využití recyklovatelných materiálů z válcovací strusky

Doba trvání

Od 01.01.2023 do 31.12.2025

Pseudonym

Waelue

Typ projektu

Celostní využití recyklovatelných materiálů z válcovací strusky

V projektu Waelue se má plně využít potenciál recyklovatelných materiálů ze strusky Waelue. Waelue struska je produkt, který se hromadí při recyklaci pozinkovaného ocelového šrotu, zejména z automobilového průmyslu. Při recyklaci se hromadí popílek obsahující těžké kovy (Zn a Fe, ale také Pb), který se znovu zpracovává pomocí Waelzova procesu. Při tomto procesu lze získat přibližně 90 % obsaženého zinku. Železo a další sekundární složky se přenášejí do tzv. Waelzovy strusky. Z každé tuny spalin vzniká při procesu Waelz přibližně 650 kg Waelzovy strusky (celosvětově asi 2 miliony tun ročně). Další využití strusky Waelz, která je velmi bohatá na železo, je problematické kvůli zbývajícímu obsahu těžkých kovů, a proto se v současné době skládkuje.

Vzhledem ke složitému chemickému a mineralogickému složení není možné waelianskou strusku čistit metalurgickými postupy při mírných teplotách. Z tohoto důvodu bude v rámci projektu Waelue jako metoda recyklace strusky Waelue použita redukce tavením ve vysokoteplotní peci (např. plazmové peci). Produkty jsou surové železo, zbytková struska a zinkový prach. Ve smyslu oběhového hospodářství mají být všechny výsledné produkty znovu použity. Náklady na energii při přetavování jsou kompenzovány výrobou prodejných produktů. Vzniklé surové železo lze použít v ocelářském průmyslu a ze spalinového prachu se získává zinek. Ze zbytkové strusky se má vyrábět alkalicky aktivované pojivo (AAB) pro výrobu chemicky odolných základů šachet. Použití AAB otevírá nové oblasti použití a zároveň může významně přispět ke snížení emisí CO2.

Kontaktujte

Helmholtzův institut Freiberg pro Technologii Zdrojů

Prof. Dr. Ajay Patil

+49 351 2604411

  a.patil@hzdr.de

Znečišťující látky

Pb

Recyklovatelné materiály

Zn
Fe
Pb