ZauBer

ZauBer

Budoucí materiály z důlních kalů

Doba trvání

Od 01.01.2022 do 30.11.2024

Pseudonym

ZauBer

Typ projektu

Budoucí materiály z důlních kalů

Z technického hlediska je výzkumný projekt ZauBer zaměřen na využití železitých důlních kalů z Roter Graben spolu se zbytky železité strusky. Hlavní důraz je kladen na získávání cenných materiálů a stabilizaci zbytků v nových typech elučně stabilních stavebních materiálů. Ze sociálního hlediska by navíc mělo souběžně probíhat aktivní vzdělávání a zapojení obyvatelstva. Především je třeba motivovat mladé lidi k tématu hornictví s cílem získat nové kvalifikované pracovníky prostřednictvím odborné přípravy a/nebo studia. K tomuto účelu se mimo jiné plánují výstavy a akce v terra mineralia.


Těžištěm plánovaných technických prací projektu je Roter Graben v rozvojové lokalitě Davidschacht, který spojuje důlní a odkalištní vody. V rámci projektu bude přímo v Roter Graben postaven demonstrační závod, který bude sloužit k testování vyvinutých technologií a procesů v reálném prostředí.


Projekt jako celek by měl poskytnout do budoucna orientovaný a udržitelný příspěvek k environmentálně relevantním otázkám v oblasti důlních vod a kalů, který může být rozšířen na mezinárodní úrovni regionálními partnery a který zahrnuje přijetí ze strany veřejnosti. Tímto způsobem se dosáhne alternativních způsobů likvidace odpadu, ušetří se místo na skládkách, sníží se emise CO2 a zlepší se ekologické podmínky pro flóru a faunu.

Kontaktujte

TU Bergkakademie Freiberg, Ústav Chemické Technologie

Robin Hofmann

+49 3731 394374

robin.hofmann@chemie.tu-freiberg.de

Znečišťující látky

Cd
Pb
As

Recyklovatelné materiály

Fe
Al
Zn