Zdroje, životní prostředí a občanská angažovanost při těžbě rud

Cílem projektu je vytvořit partnerskou spolupráci mezi saskými a českými institucemi, které se zabývají tématy zdrojů, životního prostředí a občanské angažovanosti v oblasti těžby rud v sasko-českém pohraničí. V dlouhodobém horizontu tak bude možné dále rozvíjet kompetence, které v oblasti environmentálních technologií v rámci těžebního regionu Erzgebirge/Krušnohoří vyrostly, a využít je k rozvoji rozptýlených zdrojů surovin v souvislosti s eliminací ekologických zátěží. Projekt "recomine SN-CZ" je financován z programu EU Interreg "Spolupráce Sasko - Česká republika".

recomine Sasco-Česko Koncept​​​​​​​

Dr. Ulrich Bobe
Manažer projektu (Hospodářský Rozvoj Krušnohoří GmbH)

+49 3733 145 139

bobe@wfe-erzgebirge.de

Aktivní bez hranic - pro životní prostředí

Příhraniční oblast mezi Saskem a Českou republikou se vyznačuje pouze sporadickou spoluprací mezi aktéry v oblasti technologie zdrojů a životního prostředí. Proto je nejdůležitějším cílem recomine SN-CZ vytvořit podmínky pro spolupráci v tomto odvětví. Tohoto cíle má být dosaženo vytvořením transparentnosti a setkáváním aktérů z obou stran hranice a výměnou názorů přímo na místě ve starých důlních dílech (Ehrenfriedersdorf, Freiberg, Aue-Bad Schlema, Cínovec). Závěrečný workshop se uskuteční v říjnu 2022 v Praze. Saská aliance WIR! "recomine" se otevírá českým partnerům a vytváří tak příležitosti k odstranění četných překážek nadnárodní spolupráce mezi vědci, podnikatelskou sférou a veřejnými orgány.

Jazyk jako most, ne jako bariéra

Nadnárodní rozvoj vztahů důvěry mezi těmito aktéry je podporován v rámci různých opatření. Kromě koncepce pro rozšiřování aliancí se v průběhu projektu vypracovávají pokyny pro zapojení licenčních orgánů do projektů vývoje technologií pro životní prostředí a suroviny. Pomocí dialogu o dostupných technologiích pro rozvoj rozptýlených zdrojů surovin v souvislosti s odstraňováním ekologických zátěží budou vypracovány oblasti činnosti pro budoucí projekty.

4. Workshop "Těžba a zpracování cínových a lithných rud na Cínovci/Zinnwald regionu" v Cínovce

5. Workshop "Postupy pro nakládání s kontaminovanými místy po těžbě nerostných surovin" v Praze

Pro účastníky workshopů 07.-08.09.2022 v Cínovce a workshopů 06.10.2022 v Praze jsou nyní k dispozici prezentace ke stažení. Navštivte prosím příslušný odkazy (Cínovec, Praha). Jako účastník semináře si můžete e-mailem vyžádat příslušné heslo od Dr. Bobe: bobe(at)wfe-erzgebirge.de.

je sponzorován společností