Zdroje, životní prostředí a občanská angažovanost při těžbě rud

Cílem projektu je vytvořit partnerskou spolupráci mezi saskými a českými institucemi, které se zabývají tématy zdrojů, životního prostředí a občanské angažovanosti v oblasti těžby rud v sasko-českém pohraničí. V dlouhodobém horizontu tak bude možné dále rozvíjet kompetence, které v oblasti environmentálních technologií v rámci těžebního regionu Erzgebirge/Krušnohoří vyrostly, a využít je k rozvoji rozptýlených zdrojů surovin v souvislosti s eliminací ekologických zátěží.

recomine Sasco-Česko Koncept​​​​​​​

Dr. Ulrich Bobe
Manažer projektu (Hospodářský Rozvoj Krušnohoří GmbH)

+49 3733 145 139

bobe@wfe-erzgebirge.de

Aktivní bez hranic - pro životní prostředí

Příhraniční oblast mezi Saskem a Českou republikou se vyznačuje pouze sporadickou spoluprací mezi aktéry v oblasti technologie zdrojů a životního prostředí. Proto je nejdůležitějším cílem recomine SN-CZ vytvořit podmínky pro spolupráci v tomto odvětví. Tohoto cíle má být dosaženo vytvořením transparentnosti a setkáváním aktérů z obou stran hranice a výměnou názorů přímo na místě ve starých důlních dílech (Ehrenfriedersdorf, Freiberg, Aue-Bad Schlema, Cínovec). Závěrečný workshop se uskuteční v říjnu 2022 v Praze. Saská aliance WIR! "recomine" se otevírá českým partnerům a vytváří tak příležitosti k odstranění četných překážek nadnárodní spolupráce mezi vědci, podnikatelskou sférou a veřejnými orgány.

Jazyk jako most, ne jako bariéra

Nadnárodní rozvoj vztahů důvěry mezi těmito aktéry je podporován v rámci různých opatření. Kromě koncepce pro rozšiřování aliancí se v průběhu projektu vypracovávají pokyny pro zapojení licenčních orgánů do projektů vývoje technologií pro životní prostředí a suroviny. Pomocí dialogu o dostupných technologiích pro rozvoj rozptýlených zdrojů surovin v souvislosti s odstraňováním ekologických zátěží budou vypracovány oblasti činnosti pro budoucí projekty.

Další Události

V rámci projektu jsou plánovány následující semináře:

  •     Aue - Bad Schlema, 16.06.2022              

Téma: "Znečištění životního prostředí v důsledku těžby uranu". Podrobnosti

  •     Zinnwald - Cínovec, 07 - 08.09.2022    

Téma: "Těžba surovin pro energetický obrat na našem vlastním prahu". Podrobnosti

  •     Praha, 06.10.2022    

Téma: "Úloha politiky při řešení kontaminovaných míst po těžbě" a "Závěr a výhled série seminářů". Podrobnosti

 

je sponzorován společností