Naše vize

Konsorcium (aliance) recomine má vizi dále rozvíjet regionální kompetence v oblasti environmentálních technologií a jejich propojení s technologiemi pro rozvoj různých nízkoobsahových surovinových zdrojů. Typické kontaminované lokality v Krušných horách se stanou testovacími a demonstračními lokalitami a posléze poslouží jako příklad pro kontaminované lokality po celém světě. Sanace kontaminovaných lokalit se stává finančně proveditelnou, protože se z nich získávají nevyužité suroviny a tak se snižují náklady na sanaci. V odvětví stavebních materiálů se budou používat netoxické minerální složky s nízkými výrobními náklady. Ve vývojových pracovištích lze těžební odpad využít pro účely rozvoje technologií, školení a výzkumu. V rámci vize recomine se spojují kompetence regionu a marketing inovativních služeb s pomocí jedinečného modelového regionu pro koncepty kontaminovaných lokalit na celém světě.

851
Roky těžby rudy
31
Roky rehabilitace a vazby
> 100
Partneři z Německa/Saska a České republiky/Severních Čech
810
Patentové přihlášky (2016), ve východních spolkových zemích na předních místech

 Jedinečná kompetence

Konsorcium (alliance) recomine sdružuje komerční firmy a státní instituce, které cíleně spojují své kompetence. Instituce, které vyvíjejíí automatizovaný průmysl budoucnosti, se propojují s institucemi, které podporují, rozvíjejí a uplatňují inovace v oblasti environmentálních technologií a technologických zdrojů. V recomine jsou zastoupeny i instituce, které spolupracují s širší veřejností v regionu. Muzea, vzdělávací instituce a iniciativy v oblasti cestovního ruchu pracují na koncepcích zapojení veřejnosti regionu do recomine. Spolu s vládními a regionálními institucemi vytváří recomine zvláštní regionální průsečík různých kompetencí. Koncepce, které jsou technologicky rozvinuté v recomine, také zkoumají legální a společenskou proveditelnost.

Vývojové oblasti

Vývojové oblasti v konsorciu recomine představují tři různé typy těžebních odpadů:

1. Odkaliště a zpracování hald

2. Důlní vody a vody z hald a odkališť

3. Strusky a popel

Regionální průmyslové a výzkumné instituce mají významné know-how v oblasti zpracování, automatizace a senzorové techniky. Toto know-how lze využít k zavedení udržitelných a efektivních technologií s maximální ekonomickou ziskovostí.

Zásoby na oplachování a ošetření
Strusky a popel
Důlní a odkalištní voda

Od testovací lokality až po aplikaci

Kontaminovaná místa v testovacích (pilotních) lokalitách nejsou v celosvětovém měřítku vzácným jevem. Především regionální partnerské instituce vyvíjejí technicky inovativní řešení pro tyto kontaminované lokality. Tyto technologie jsou koordinovány ve spolupráci s regionálními zástupci společnosti a politiky. Koordinační kancelář recomine provádí aktivní technologický marketing a nabízí řešení recomine-regionu na světovém trhu. Technologie a koncepty z Krušných hor pak mohou vhodně řešit problémy s kontaminovanými lokalitami po celém světě a zpřístupnit své služby a produkty v mezinárodním měřítku. Pokud by technologie recomine vyžadovala zapojení evropské partnerské organizace, nabízí se největší světová síť surovin. EIT RawMaterial, která umožňuje validační projekty nebo pilotní projekty. Kromě toho může partnerská síť konkrétně přispět k rozvoji podnikání a pomoci získat přístup na světový trh.

recomine wird gefördert durch das Programm WIR!

recomine ist Partner im