re_pNEU

re_pNEU

Zpracování cínových odvalů z Krušných hor pomocí inovativní pNEUmatické flotační technologie, udržitelnější strategie zpracování a recyklační potenciál silikátových zbytků v kamenech a dlažebních kostkách

Doba trvání

Od 01.04.2023 do 31.12.2025

Pseudonym

re_pNEU

Typ projektu

Zpracování cínových odvalů

V posledních letech byly na lokalitě Freiberg, zejména za účasti UVR a Helmholtzova institutu Freiberg pro technologie zdrojů (HIF), rozvíjeny intenzivní koncepce sanace se zaměřením na těžbu cenných kovů, aniž by se řešily strategie využití sypkých minerálních silikátových materiálů. Flotativně byly nalezeny způsoby, jak to v zásadě umožnit z reprezentativních domácích zásob cínu. V rámci projektu EU FineFuture, který probíhal do konce listopadu 2022 a na němž se podílely Technická univerzita v Drážďanech (TUD) a HIF, došlo také k inovacím a zvýšení účinnosti v oblasti pneumatické flotace jemných částic, zejména v konstrukci turbulence reaktorové části. Dále odborníci na stavební materiály z TUC a LIM popsali potenciál zbytkových materiálů ze saských cínových skládek Ehrenfriedersdorf a Altenberg-Tiefenbachhalde pro využití ve stavebnictví.

Na tomto hlubokém základě spojuje technický projekt re_pNEU "Remining zpracováním jemných částic cínových výsypek v Krušných horách s inovativní pNEUmatickou flotační technologií, udržitelnějšími strategiemi zpracování a potenciálem využití silikátových zbytků v kamenech a dlažbě" několik technologických inovací, které lze využít i samostatně, do společného projektu s potenciálním nadregionálním dopadem.

Projekt je zaměřen na sanaci cínových skládek z Krušných hor zpracováním jemných částic s jádrem inovativní flotace pNEUmatic, vybavené novými koncepty senzorů k digitalizované separační technologii, využití udržitelných flotačních činidel a přípravu minerálně-silikátových zbytků pro využití v a vývoj receptur pro ekologické dlažební kostky jako stavební materiály. re_pNEU tak povede k posílení regionu prostřednictvím cílů projektu:

  • technologické zdokonalení a vědeckotechnické prohloubení flotace jemných částic na HIF a s tím související založení mezinárodně působícího vývojového pracoviště (Maelgwyn Mineral Services) ve Freibergu,
  • vývoj senzorového systému v Drážďanech (TUD a HZDR Innovation) pro použití v celosvětově hospodářsky významném procesu flotace pro digitalizaci procesu,
  • rozšíření kompetencí a posílení zpracování ve Freibergu v oblasti základního inženýrství a vývoje procesů v UVR pro projekty sanace a recyklace hlušiny se zaměřením na obaly pro využití zbytkových materiálů ve stavebních materiálech a
  • rozšíření zpracovatelských technologií a technické formulace stavebních materiálů pro výrobu udržitelné dlažby s využitím tuzemských silikátově-minerálních zbytků v TUC a LIM.

Kontaktujte

Helmholtzův institut Freiberg pro Technologii Zdrojů

Dr. Martin Rudolph

+49 351 2604410