VeharstGlas

VeharstGlas

Recyklace hlušiny ve sklářských výrobcích

Doba trvání

Od 01.04.2023 do 31.12.2025

Pseudonym

VeharstGlas

Typ projektu

Recyklace hlušiny ve sklářských výrobcích

Cílem projektu VeharstGlas je přeměna zbytkových materiálů z těžby a hutnictví, tj. strusek a písků, ale také zbytkových materiálů ze současných projektů zpracování rekultivace na sklo a vhodné sklářské výrobky.

Konkrétně se jedná o dva přístupy:

A) Hydrotermální rozpouštění zbytkových materiálů nebo vodní sklo vyrobené přidáním alkálií, mokro-chemická separace zbývajících cenných prvků nebo poškozujících prvků a výroba roztoku vodního skla (tj. tekutého vodního skla) pro použití např. jako pojivo (např. minerální barvy), těsnicí materiál ve stavebnictví, ale také skládky nebo v hlubinné těžbě nebo pro slévárenské technologie.

B) Využití různých zbytků a odpadů v kombinaci pro přípravu alternativních surovin a přísad pro výrobu skleněných vláken, např. pro kompozitní materiály, rohože z vláken a tkaniny ze skleněných vláken, např. pro použití jako tepelná ochrana, ale také pro izolační aplikace.

Složité zbytkové materiály se nejen charakterizují a předzpracovávají, ale mícháním různých zbytkových materiálů se vytvářejí optimální receptury pro výrobu skla, aby se zvýšila ekonomická efektivita výroby.

Umístění: Mezi lokalitami.

Kontaktujte

TU Bergakademie Freiberg, Institut pro sklo a sklářskou technologii

Prof. Dr. Sindy Fuhrmann

+49 3731 393351