Charakteristika a umístění

Rote Graben je umělý kanál/příkop/stoka vybudovaný v 17. století. Rote Graben, který vede podél úpatí svahu haldy Davidschacht, odvodňuje hornický revír Freiberg. Prochází mezi Halsbachem a Halsbrückem, z velké části souběžně s řekou  Freiberger Mulde.

Jako odbočka z odvodňovacího příkopu Mittlere Ratsmühle severně od Halsbachu je Rote Graben napájen vodou z Freiberg Mulde. Prochází po západní straně řeky Freiberger Mulde a severním směrem míjí ústí Královské štoly (Koniglich Verträglicher Gesellschaft Stolln). Z této štoly vytéká důlní voda. „Červený příkop“ pokračuje kolem ústí pomocné štoly Thurmhof a hlavní štoly Alte Tiefen Fürstenstolln a následně sbírá jejich důlní vody.

Do řeky Freiberger Mulde je přiváděna voda několika přídavnými zařízeními. Název odkazuje na červené sraženiny bohaté na železo v kanálu/příkopu. V současné době je Rote Graben silně zanesený.

Rote Graben obsahuje přibližně 13 000 m3kalů bohatých na železo. Protože příkop je propustný, existuje riziko kontaminace podzemních vod těžkými kovy. Povrchová voda je také ohrožena z Červeného příkopu, pokud by došlo k jeho přetečení. V případě povodně v řece Freiberger Mulde hrozí, že dojde k mobilizaci usazených příkopových sedimentů a stržení opěrných zdí. Rote Graben tak při povodních ohrožuje půdu v příbřežní oblasti řeky Freiberg Mulde.

Historie

Historie

Jeden z nejznámějších umělých příkopů/kanálů ve freiberském revíru, Roten Graben (Červený kanál/příkop), vede z Halsbachu do Halsbrücku a dále do dolu Churprinz. Kanál byl vybudován v letech 1614 až 1615 a prochází podél důležitých ústí štol, které jsou přítomny v údolí Mulde. Rote Graben zásoboval vodou doly sv. Johannes a sv. Lorenz na Halsbrücker Spat. Později Rote Graben dodával část energie potřebné pro železárny v Halsbrücke.

Dnes má vodní příkop několik úseků, které se vlévají do Freiberské Muldy, z nichž některé jsou stabilizovány masivními opěrnými zdmi. V oblasti Halsbrücke je Rote Graben částečně zahlazen.

Protože tok Rote Graben v Halsbrücke odpovídá trase silnice Bergmannsweg, je dnes oblíbenou turistickou stezkou.

Roten Graben je od roku 2019 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Aktivity v Roten Graben

Aktivity v Roten Graben

  • Projekt ZAUBER: "Future Materials from Mining Slurries" v rámci finančního opatření "recomine - resource-oriented environmental technologies for the 21st century", koordinace projektu: Institute of Technical Chemistry, TUBAF Freiberg, předpoklad 2021-2023.

Předmět  výzkumu

  • Hydroxidový kal bohatý na Fe a Al
  • Důlní voda

Znečišťující látky

As
Cd
Pb
Cu
Zn
Fe
Al

Recyklovatelné materiály

Fe
Zn
Cu
Pb
Al