Staletá historie hornictví a hutnictví v Krušných horách činí z regionu ideální modelovou lokalitu pro zavádění environmentálních technologií orientovaných na zdroje v pilotních a demonstračních zařízeních a jejich vývoj pro světový trh. Za tímto účelem budou v alianci recomine prozatím zřízeny následující pět modelové lokality.