Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás, společnost Hemholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V., předmětem upřímného zájmu. S vašimi údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

V následujících informacích o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, které osobní údaje zpracováváme, když nás navštívíte na našich webových stránkách www.recomine.de.

1. Odpovědná osoba ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů

Helmholtzovo Centrum Drážďany-Rossendorf e. V.

Bautzner Landstraße 400

01328 Drážďany

Telefon: +49 351 260-0

E-mail: kontakt(at)hzdr.de

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Drážďanský institut pro ochranu údajů

Hospitalstraße 4

01097 Drážďany

E-mail: dsb(at)hzdr.de

3. Ukládání dat a bezpečnostní opatření

S externími poskytovateli služeb (např. hosting, údržba a podpora), kteří jménem HZDR získávají přístup k osobním údajům těchto webových stránek, jsou uzavírány smlouvy o pověřeném zpracování podle čl. 28 DS-GVO. Pro šifrovaný přenos osobních údajů standardně používáme šifrování SSL.

4. Zpracování dat

Protokolování a vytváření souborů protokolu

Za účelem zajištění bezpečné a stabilní přítomnosti na internetu zaznamenáváme osobní a technické údaje vašeho internetového prohlížeče my nebo náš poskytovatel hostingu. Jedná se o typ a verzi vašeho internetového prohlížeče, operační systém, webovou stránku, ze které jste na naše webové stránky vstoupili (URL odkazu), webové stránky našich webových stránek, které jste navštívili, datum a čas příslušného přístupu a IP adresu internetového připojení, ze kterého jsou naše webové stránky používány. Tyto údaje jsou ukládány do tzv. serverových protokolových souborů na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Naším oprávněným zájmem je zlepšení, stabilita, funkčnost a bezpečnost našich webových stránek. K vymazání souborů protokolu dochází po 7 dnech, pokud není nutné další ukládání pro účely evidence. V opačném případě jsou údaje zcela nebo zčásti vyňaty z povinnosti výmazu až do konečného objasnění incidentu.

5. Mediální obsah

V rámci naší internetové prezentace integrujeme videa z různých platforem. Níže uvedeným poskytovatelům služeb nejsou zpočátku předávány žádné osobní údaje. Osobní údaje (např. IP adresy nebo informace o prohlížeči) se přenášejí pouze tehdy, když je příslušný obsah aktivován kliknutím na něj. Děje se tak vždy na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a DS-GVO. Kromě toho je obsah zpravidla vložen takovým způsobem, aby bylo nastavení souborů cookie poskytovateli služeb předem technicky znemožněno. Pokud jste však na příslušné platformě zaregistrováni, může příslušný poskytovatel služeb provádět další zpracování údajů a přiřazení k existujícím uživatelským účtům. Informace o shromažďování a používání údajů poskytovateli služeb naleznete v informacích o ochraně údajů příslušných poskytovatelů, na které je odkaz níže.

YouTube

Poskytovatel služeb:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Mateřská společnost:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - Společnost Google LLC je certifikována v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Zásady ochrany osobních údajů

6. Používání souborů cookie

Za účelem poskytování funkcí našich webových stránek se informace ukládají do takzvaných Coo-kies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti počítače nebo mobilního telefonu. Soubory cookie lze použít ke správě nastavení a funkcí webových stránek. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro provádění specifických funkcí webových stránek. Soubory cookie nám také umožňují rozpoznat váš počítač nebo mobilní telefon, když znovu navštívíte naše webové stránky, pokud je příslušný soubor cookie uložen ve vašem zařízení.

Právním základem pro ukládání nezbytných souborů cookie je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG za účelem funkčního poskytování obsahu a služeb našich webových stránek. Bez těchto souborů cookie nelze jednotlivé funkce našich webových stránek používat nebo je nelze používat v plném rozsahu. Při návštěvě webových stránek se do vašeho počítače nebo mobilního telefonu uloží soubor cookie relace PHPSESSID pro domény www.recomine.de,  www.recomine.net, www.recomine.cz www.recomine.org. Tento soubor cookie byl vytvořen aplikací založenou na PHP. Účelem tohoto souboru cookie je rozpoznat uživatele.

7. Žádosti třetích stran

Za účelem zlepšení našich webových služeb se na našich webových stránkách používají technologie, které zpracovávají informace o aktuálním stavu konfigurace vašeho koncového zařízení. Při tomto tzv. fingerprintingu zařízení získává odpovědná strana přístup k technickým informacím o vašem koncovém zařízení v rámci integrace služeb třetích stran (tzv. požadavky třetích stran). 

Google Analytics, Google Ireland Limited - analýza webu

Na základě § 25 odst. 1 TTDSG ve spojení s. 7 DS-GVO používáme Google Analytics, službu analýzy webu poskytovanou společností Google Ireland Limited ("Google"). Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky v souladu s čl. 28 DS-GVO, včetně standardních smluvních doložek.

Služba Google Analytics zpracovává naším jménem údaje o používání (např. navštívené webové stránky, doba přístupu) a komunikační údaje (např. IP adresy, informace o zařízení) za účelem vyhodnocování používání naší online nabídky, sestavování zpráv o činnosti v rámci naší online nabídky a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním naší online nabídky. Je také možné vytvořit pseudonymizované uživatelské profily.

Služba Google Analytics se používá výhradně prostřednictvím anonymizace IP. Všechny zpracovávané osobní údaje budou po 14 měsících vymazány nebo zcela anonymizovány. Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů a v nastavení zobrazování reklamy společností Google.

Mapy Google, Google Ireland Limited - mapová služba

Naše webové stránky používají rozhraní Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací, např. abyste nás mohli snáze najít. Společnost provozující služby Mapy Google je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO společnost Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání mapových funkcí návštěvníky při používání Map Google. Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. V centru ochrany dat můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google Inc.

Cloudflare, CLaudflare Inc. - Síť pro doručování obsahu

Pro zvýšení bezpečnosti a rychlosti doručování našich webových stránek používáme síť pro doručování obsahu (CDN). Za tímto účelem může společnost Cloudflare zpracovávat osobní údaje v souborech protokolu serveru. Použití je založeno na našem oprávněném zájmu, tj. zájmu na bezpečném a efektivním poskytování, analýze a optimalizaci naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Za tímto účelem byla s poskytovatelem uzavřena smlouva o pověřeném zpracování podle čl. 28 DS-GVO včetně standardních smluvních doložek.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare. Proti shromažďování a zpracovávání vašich údajů společností Cloudflare můžete vznést námitku tak, že ve svém prohlížeči deaktivujete spouštění skriptového kódu nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů.

8. Kontaktní formulář

Pro účely elektronického a šifrovaného kontaktu poskytujeme na našich webových stránkách kontaktní formulář. Případně je možné nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v tiráži. Pokud si to přejete, budeme shromažďovat a zpracovávat vámi zadané údaje.

Při použití kontaktního formuláře je možné nebo nutné zadat následující údaje:

- Pozdrav

- Křestní jméno

- Příjmení

- Název společnosti

- E-mailová adresa (nepovinné)

- Telefonní číslo (nepovinné)

- Textový obsah zprávy

Údaje budou zpracovávány a uchovávány na základě (před)smluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO za účelem vyřízení vaší žádosti.

Kromě toho budou v okamžiku odeslání vaší zprávy po dobu 7 dnů uchovávány následující údaje (za účelem prevence nebo stíhání zneužití našeho kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů) na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO:

- IP adresa

- Datum a čas

Údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud to nebude v jednotlivých případech nezbytné vzhledem k povaze vaší žádosti. Údaje budou vymazány po provedení vaší žádosti (tj. po konečném vyjasnění) nebo na základě vaší námitky, pokud vymazání nebrání žádné zákonné lhůty pro uchovávání.

9. Newsletter

Za účelem pravidelného informování našich návštěvníků nabízí naše webové stránky možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Obsah se týká výhradně vašich zájmů o naše témata. Přihlášení k odběru je dobrovolné, tj. v rámci vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO. K registraci potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu. Po registraci od nás obdržíte potvrzovací e-mail. Tímto se ujišťujeme, že vámi uvedená e-mailová adresa je správná a patří vám. Poskytnutím své e-mailové adresy a potvrzením odkazu v potvrzovacím e-mailu (tzv. double opt-in) souhlasíte v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO s tím, abychom ji použili k zasílání našeho newsletteru. Na základě předchozí judikatury budou jako důkaz vaší registrace zaznamenány následující údaje:

- V době registrace: Datum a čas, vámi poskytnuté údaje, zejména e-mailová adresa, IP adresa.

- V době potvrzení: Text potvrzovacího e-mailu včetně času a adresy příjemce, datum a čas potvrzení prostřednictvím odkazu, potvrzující e-mailová adresa.

K zasílání newsletteru využíváme poskytovatele služeb. Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas pro budoucnost zrušením odběru. K tomu použijte odkaz pro odhlášení, který najdete na konci každého newsletteru. Vaše osobní údaje pro zasílání newsletterů budou okamžitě vymazány a nebudete dostávat žádné další newslettery.

10. Registrace

Na našich webových stránkách nabízíme možnost zaregistrovat se do vnitřní oblasti recomine pomocí vstupní masky. Registrace probíhá výhradně na základě dobrovolnosti, tj. v rámci vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO. Pro registraci potřebujeme následující informace: Titul, jméno, e-mailová adresa. Tyto údaje můžete kdykoli změnit prostřednictvím svého profilu. [Na základě předchozí judikatury budou jako důkaz vaší registrace zaznamenány následující údaje:

- V době registrace: Datum a čas, vámi poskytnuté údaje, zejména e-mailová adresa, IP adresa.

- V době potvrzení: Text potvrzovacího e-mailu včetně času a adresy příjemce, datum a čas potvrzení prostřednictvím odkazu, potvrzující e-mailová adresa.

Údaje nebudou předávány třetím stranám.

Samozřejmě máte možnost svůj souhlas do budoucna kdykoli odvolat [např. odhlášením odběru, smazáním účtu prostřednictvím účtu atd.]. Následně budou uložené údaje o vás okamžitě vymazány. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě již nebude možné používat vnitřní prostor.

11. Externí odkazy

Používáme odkazy na externí webové stránky a sociální média (Facebook, Twitter, YouTube). Integrace probíhá tak, že při návštěvě našich webových stránek nejsou poskytovatelům externích nabídek předávány žádné údaje. Po kliknutí na příslušný odkaz nebo tlačítko se však dostanete přímo k externí nabídce. Třetí strana shromažďuje a zpracovává vaše údaje - zejména protokolové údaje (např. IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, dříve navštívené webové stránky, navštívené stránky, informace o souborech cookie) - [nbsp]v souladu s vlastními pokyny pro používání nebo prohlášeními o ochraně údajů, které si můžete prohlédnout na příslušných stránkách.

12. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů můžete kdykoli požádat o informace o osobních údajích, které se vás týkají, a v případě potřeby požadovat opravu nebo výmaz či omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování. Pokud je zpracování údajů prováděno na základě souhlasu, lze jej navíc kdykoli v budoucnu odvolat. Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím uvedených kontaktních údajů:

Drážďanský institut pro ochranu údajů

E-mail: dsb(at)hzdr.de

Kromě toho má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (saský komisař pro ochranu osobních údajů, kontaktní informace na adrese: www.saechsdsb.de), pokud má podezření, že jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně.

13. Změny prohlášení o ochraně údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, protože si vyhrazujeme právo jej upravit, pokud se změní námi prováděné zpracování údajů.