recomine je WISSYM 2023

Mezinárodní hornické sympozium

Philipp Büttner, koordinátor aliance recomine, se zúčastnil mezinárodního hornického sympozia WISSYM 2023 v Drážďanech. WISSYM pořádala společnost Wismut GmbH a účastníci měli možnost navštívit závod Wismut v Königsteinu, kde si mohli prohlédnout působivé technické zařízení na získávání uranu a dalších těžkých kovů z důlních vod.

Weitere Nachrichten

25.-28. září v Drážďanech

Zjistěte více

Odběr subhydrických sedimentů z hutního rybníka v Berthelsdorfu a dalších vodních ploch dolního okresního vodního ve dnech 23.-31.8.2023

Zjistěte více

Společnost Antofagasta Minerals hledá prostřednictvím inovační výzvy technologická řešení pro zvýšení výtěžnosti mědi obsažené v hrubých sirných…

Zjistěte více