Zveřejnění koncepce rozšíření aliance

Koncept rozšíření saské aliance recomine do České republiky vznikl ve 2. polovině roku 2021 v rámci projektu sasko-české spolupráce "recomine SN-CZ" financovaného EU Interreg Programm.

Jsme přesvědčeni, že náš projekt by neměl končit na státních hranicích. Geologický útvar Krušné hory existuje nadnárodně mezi Německem a Českou republikou a od roku 2019 je stejnojmenná přeshraniční hornická oblast zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Okresy Ústí n. L. a Karlovy Vary tvoří příhraniční českou oblast, kde se dopady mohou projevit nejvýrazněji. Do projektu budou zapojeny další zainteresované strany z celé České republiky. Koordinaci na české straně zajišťuje Česká geologická služba v Praze.

Koncept ke stažení (DE)

Koncept ke stažení (CZ)

Weitere Nachrichten

Mezinárodní hornické sympozium

Zjistěte více

25.-28. září v Drážďanech

Zjistěte více

Odběr subhydrických sedimentů z hutního rybníka v Berthelsdorfu a dalších vodních ploch dolního okresního vodního ve dnech 23.-31.8.2023

Zjistěte více