recomine & simul⁺ - Společné fórum v prosinci ve Freibergu

"Od kontaminovaných míst k inovacím - jak věda, průmysl a společnost v recomine společně utvářejí budoucnost Krušných hor"

BMBF WIR! Alliance recomine sdružuje partnery z oblasti vědy, společnosti a průmyslu ze Saska, kteří zkoumají inovativní a komplexní řešení pro těžbu kontaminovaných míst v Krušných horách a vyvíjejí je v reálných podmínkách na kontaminovaných místech v regionu až po produkty a služby. Díky spolupráci s simul⁺InnovationHub Saského státního ministerstva pro regionální rozvoj (SMR) se společnosti recomine podařilo najít a získat řadu nových partnerů pro projekty, které přinášejí nové aspekty a přístupy k řešení starého důlního znečištění. Mezioborové propojení, které je prožíváno oběma iniciativami, bude nyní diskutováno a dále rozvíjeno na první společné akci simulací simul⁺ a recomine.

Proto zveme všechny zúčastněné strany na další setkání o stavu recomine, které se uskuteční 15. prosince 2022 (čtvrtek) a tentokrát proběhne jako (hybridní) simul⁺fórum na téma "Od kontaminovaných míst k inovacím - jak věda, průmysl a společnost v recomine společně utvářejí budoucnost Krušných hor" v Alte Mensa ve Freibergu od 10:00 do 15:30.

Další informace o akci a podrobný program jsou k dispozici zde.

Kromě aktuálních informací z aliance a iniciativy simul⁺InnovationHub, inovativních příležitostí k navazování kontaktů, prezentace nových možností financování a přednášek o dopadu recomine v regionu bychom rádi představili nejnovější projekty rodiny recomine v rámci pitch session.

Nejlépe uděláte, když se zaregistrujete přímo zde - těšíme se na vás! Uzávěrka registrace je 12.12.2022.

Další Události

25. September 2023

25.09.2023 , 08:00 - 28.09.2023 , 17:00

25.-28. září v Drážďanech

Zjistěte více
23. April 2023

23.04.2023 , 09:00 - 28.04.2023 , 15:00

Session "Inovativní řešení pro revalorizaci a proaktivní nakládání s těžebním odpadem"

Zjistěte více
06. October 2022

06.10.2022
09:00 - 16:00

recomine Vás srdečně zve na workshop v Praze.

Postupy pro nakládání s kontaminovanými místy po těžbě nerostných surovin a výhled budoucích oblastí…

Zjistěte více