Cesta za rozvojem trhu "Ochrana životního prostředí a vody při těžbě" do Peru

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS): "Společnost WFS plánuje ve dnech 4. až 8. července 2022 cestu za rozvojem trhu "Ochrana životního prostředí a vody v hornictví" do Peru. Cesta je realizována z pověření Saského státního ministerstva pro energetiku, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství (SMEKUL) a ve spolupráci s AHK Peru a Výzkumným centrem pro podzemní vody v Drážďanech (DGFZ) a navazuje na obsah projektu spolkových zemí Sasko-Perú (BLP) "Ochrana vody v péči po těžbě v Perú". Projekt se zaměřuje především na konflikty v oblasti zásobování vodou a hospodaření s vodou v oblastech s aktivní středně velkou a malou těžbou a následnou péčí o ni.
Zvány jsou společnosti, výzkumné instituce a sítě s následujícími technickými zaměřeními: Ochrana životního prostředí, vody a zdrojů při těžbě a následné péči po těžbě, environmentální řízení a technologie pro environmentálně šetrnou těžbu, změna klimatu a přizpůsobení se klimatu atd.


Uzávěrka přihlášek je 22.04.2022. Pokud se chystáte přihlásit, informujte nás prosím. Velmi rádi vás přivítáme jako účastníka cesty za rozvojem trhu. V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat.
Podrobné informace o programu a registrační formulář naleznete zde."

Program Vývoj trhu Peru, Juli 2022 (Německý)

Registrace na Cestu za rozvojem trhu v Peru, Juli 2022 (Německý)

Zdroj: Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH

Weitere Nachrichten

Recenze workshopu "Radonbelastete Altlasten (Wässer und Halden)" v Aue - Bad Schlema 16. června 2022.

Zjistěte více

Spolkový institut pro geovědy a přírodní zdroje (BGR) zveřejnil nové dokumenty na téma těžebních zbytků. Mezi ně patří metodická příručka "Mining,…

Zjistěte více

Zúčastněte se demonstračního dne BHP Tailings Challenge a dozvíte se více o výsledcích a technologiích nebo komerčních produktech, které vybrané týmy…

Zjistěte více