Přehled semináře ze dne 1.11.2022

"Udržitelné materiálové cykly ve stavebnictví a průmyslu stavebních materiálů"

Tři saské aliance WIR!: recomine, C³ - Carbon Concrete Composite e.V. a Circular Saxony společně s Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH uspořádaly 1. listopadu 2022 v Alte Mensa ve Freibergu workshop na téma "Udržitelné materiálové cykly ve stavebnictví a průmyslu stavebních materiálů". Workshopu se zúčastnilo přibližně 40 zúčastněných stran z podnikatelské, vědecké a politické sféry, které se postaraly o vzrušující diskuse. Zvláštní poděkování patří panu Stefanu Minarovi, paní Anne Geißlerové, panu Philippu Büttnerovi a panu Mario Kristenovi za organizaci semináře.

Weitere Nachrichten

25.-28. září v Drážďanech

Zjistěte více

Odběr subhydrických sedimentů z hutního rybníka v Berthelsdorfu a dalších vodních ploch dolního okresního vodního ve dnech 23.-31.8.2023

Zjistěte více

Společnost Antofagasta Minerals hledá prostřednictvím inovační výzvy technologická řešení pro zvýšení výtěžnosti mědi obsažené v hrubých sirných…

Zjistěte více