MemTecplus

MemTecplus

Zpětné získávání látek pomocí ploché membránové filtrace

Doba trvání

Od 01.10.2022 do 30.09.2025

Pseudonym

MemTecplus

Typ projektu

Zpětné získávání látek pomocí ploché membránové filtrace

Cílem projektu MemTecplus je vyvinout nepřetržitě pracující membránový filtrační systém s vysokou chemickou a mechanickou stabilitou, který je vhodný pro čištění důlních vod, zejména pro kvantitativní separaci znečišťujících látek, těžkých kovů a extrakci vzácných zemin z vod starých dolů a odvalů ve formě pevných částic.

Jádrem projektu je vývoj inovativního systému mikroporézních membránových filtrů na bázi polyvinylchloridových membrán. PVC se dosud nepoužívá jako membránový materiál, ale má vynikající vlastnosti pro použití jako filtrační materiál v technickém odvětví:

  •     Odolnost v širokém rozsahu pH
  •     vysoká pevnost
  •     Nákladově efektivní
  •     Vytvoření pórů s vhodnou velikostí mezi 0,5-20 μm natažením PVC fólie naplněné částicemi.

Pro výrobu membrán je v rámci projektu vyvíjen průmyslový proces, který umožňuje kontrolovat vlastnosti produktu podle požadavků a vyrábět jej nákladově efektivně.

Nové modulární filtrační jednotky se vyrábějí laminováním membrán na drenážní textilii, jejich spojováním do filtračních kapes a jejich spojováním do hydraulicky propojených komínů.

Prostřednictvím procesně-technické kombinace nově vyvinutých procesů čištění in situ (mechanických a/nebo fluidních) s propadající se kompresí srážek a jejich kontinuálním vypouštěním je čištění vody spojeno se získáváním cenných materiálů. Za tímto účelem je nutné vysrážet látky, které mají být odděleny, ve formě částic v předcházejícím inline kroku procesu.

Vyvíjí se inovativní koncept zařízení pro mikrofiltrační moduly pro kontinuální separaci cílových látek a současné čištění vody. Všechny výrobní kroky od výroby membrán až po konstrukci modulů mohou provádět podniky v okolí Krušných hor. Kromě toho se očekává vysoký potenciál celosvětového trhu s filtračními systémy.

Kontaktujte

FILK Freiberg Institute GgmbH

Dr. Kristin Trommer

  +49 3731 366-141