NIRUBIS

NIRUBIS

Udržitelné hodnocení zdrojů in situ a procesy obnovy životního prostředí v těžebních regionech v Sasku

Doba trvání

Od 01.04.2021 do 31.03.2024

Pseudonym

NIRUBIS

Typ projektu

Sanace životního prostředí a sekundární těžba na haldách odpadních hornin

Těžební  odpady, tj. haldy a odkaliště, často ohrožují životní prostředí, ale zároveň představují zdroj surovin, které v minulosti nebylo možné z rudy dostatečně efektivně vytěžit nebo neměly význam, protože je průmysl nepotřeboval.

V rámci projektu NIRUBIS budou na příkladu haldy a odkaliště v Ehrenfriedersdorfu použity a optimalizovány nové, inovativní metody měření, které umožňují v krátké době prozkoumat akumulaci důlních odpadů a stanovit potenciál cenných a škodlivých, zněčišťujících látek.

Data jsou shromaďována pomocí metod měření in situ a zpracování dat se provádí v reálném čase. Sonda hydraulicky vtlačená do těžebního odpadu umožňuje kontinuální měření koncentrace prvků pomocí rentgen-fluorescenční analýzy. Další měřicí moduly zaznamenávají hydraulické a geotechnické parametry odvalu. Naměřené koncentrace prvků jsou propojeny s komplexními mineralogickými a prvkovými daty, převedeny do 3D modelu a dále geostatisticky zpracovány s ohledem na jednotlivé sedimentární vrstvy. Kromě toho je materiál vzorků použit ke kvantifikaci cenných kovů a znečišťujících látek, které lze vyluhovat a extrahovat biologickým loužením. V rámci projektu bude vyvinuta tato nová kombinace metod jako základ pro postupy těžby surovin in situ a využití/imobilizaci znečišťujících látek z hald.

Projekt NIRUBIS tak umožňuje důkladně porozumět tělesům odkališť a poskytuje ekonomický základ pro proveditelnost získávání cenných prvků z odkališť in-situ. Hlavním cílem je přenositelnost a rozšiřitelnost metodiky na další lokality v regionu i na odkaliště a haldy po celém světě.

Projekt update: Terénní měřicí kampaň na proplachovací skládce 1 ZEE v Ehrenfriedersdorfu od 05-15.09.2022

V období od 5.9. do 15.9.2022 provedla společnost Geccotec GmbH sondáž na proplachovací skládce 1 ZEE v Ehrenfriedersdorfu pomocí sondy MPT, která byla nově vyvinuta v rámci projektu NIRUBIS. Sonda MPT je spojena s hrotem CPT a měří koncentrace kovů a prvků in situ a v reálném čase pomocí rentgenové fluorescence. Sonda CPT rovněž poskytuje geotechnické údaje pro charakterizaci hlušiny. Kampaň byla velmi úspěšná, bylo provedeno 40 sondáží o celkovém počtu asi 455 sondážních metrů. Cín a arsen byly v hlušině naměřeny v různých a lokálně silně se lišících koncentracích. Pro kalibraci dat byly na základě výsledků měření odebrány na příslušných místech hloubkově diferencované vzorky vložek, které byly analyzovány na obsah kovů partnerem projektu, společností ERZLABOR Advanced Solutions GmbH. Po jemné kalibraci naměřených dat provede partner projektu GLU statisticky podložený výpočet obsahu cínu a arsenu. Více informací.

Kontaktujte

Geccotec GmbH

Axel Oppermann

+49 (0) 172 5424573

Znečišťující látky

As

Recyklovatelné materiály

Sn
Li
Mn
W
Pb
Mo