recomineAlliance - Subprojekt ResuS

Chata Rybník Berthelsdorf

Prof. Dr. Traugott Scheytt

Odběr vzorku sedimentu

Vzorek sedimentu v chladicí vodě

Dr. Richard Stanulla z GeoWiD se vzorkem sedimentu

Vzorek sedimentu

Chata Rybník Berthelsdorf

Odběr subhydrických sedimentů z hutního rybníka v Berthelsdorfu a dalších vodních ploch dolního okresního vodního ve dnech 23.-31.8.2023

V rámci projektu recomine "ResuS: Recyklace subhydrických sedimentů" byly v období od 23. do 31. srpna 2023 odebrány vzorky sedimentů z hutního rybníka Berthelsdorf a dalších vodních ploch dolního okresního vodního toku do hloubky 5,40 m. Vzorky sedimentů byly odebrány z hutního rybníka Berthelsdorf a dalších vodních ploch dolního okresního vodního toku do hloubky 5,40 m. Odběr vzorků byl koordinován se Saskou státní správou vodních nádrží. Odběr vzorků vedl Dr. Richard Stanulla, jednatel společnosti GeoWiD GmbH. Plastové trubky, tzv. linery, byly vědeckými potápěči spuštěny do vody do hloubky 5,40 m, kde byly zapíchnuty do sedimentu. Na každé odběrové místo se má odebrat přibližně 20 kg sedimentu. Důležité je odebrat "neporušený vzorek", kde není změněna struktura vrstev sedimentu. Vzorky se předávají společnostem KI Keramik-Institut GmbH a Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH k laboratorní analýze sedimentů. Rozsah analýz, které vypracuje společnost PICON GmbH, vychází z platných předpisů a zákonů, aby bylo možné posoudit použitelnost sedimentů. Profesor Dr. Traugott Scheytt zGeologického ústavu, katedry hydrogeologie a hydrochemie na TU Bergakademie Freiberg vede projekt ResuS a zkoumá vzorky sedimentů ve vlastní laboratoři.  Kromě toho jsou mechanické a fyzikální parametry sedimentů analyzovány společností GeoWiD GmbH. Výsledky analýz zveřejňují partneři projektu společně ve vědeckých časopisech. Cílem je najít způsoby využití subhydrických sedimentů ze saských přehrad. Na základě výsledků analýz a ve spolupráci se všemi partnery projektu budou vypracovány praktické a schválené koncepce zpracování a využití sedimentů.

Zvláštní poděkování patří panu Wielandu Joschovi za další fotografie a velký článek ve Freie Presse a Freiberger Zeitung.

Přečtěte si článek v deníku Freie Presse (pouze v němčině)

 

Weitere Nachrichten

recomine - Holistic Mine Waste Solutions made in Saxony

Zjistěte více

30. listopadu 2023 uspořádaly aliance recomine a 4transfer-Innovationsverbund v Ehrenfriedersdorfu zajímavou výměnu názorů na téma "laboratoře v…

Zjistěte více

Mezinárodní hornické sympozium

Zjistěte více