Doprovodný výzkum

Doprovodný výzkum

Analýza rozhodovacích struktur a možných konfliktů a vývoj metodických nástrojů pro interdisciplinární spolupráci

Doba trvání

Od 01.01.2020 do 31.10.2022

Pseudonym

Transdisciplinární spolupráce

Typ projektu

Rozvojové lokality

Vývoj inovačních technologií, které kombinují postupy dekontaminace a získávání surovin z deponovaných odpadů po těžbě a úpravě, můžou vést ke vzniku problémů s různými skupinami aktérů v oblasti záměru. Náš doprovodný výzkum se zabývá potenciálními konfliktními situacemi a vyvíjí metody a přístupy, jak jim čelit.

Za tímto účelem práce doprovodného výzkumu analyzují střety vyvolané technologiemi a jejich možné působení na dvou úrovních. Jedná se o (1) společenské vnímání technologických projektů (interakce věda-společnost) a (2) schvalování inovačních technologií v kontextu různorodého právního rámce (interakce věda-správní orgány). Různá místa bývalé těžby rud a hutnictví v Krušných horách jsou charakterizována jako ideální typové testovací lokality ("skutečné laboratoře") inovativních technologií.

Pomocí "souboru metod", mají být zpřístupněny a poskytnuty nástroje a koncepty řešení forem interakce mezi vědou, úřady a společností. Dlouhodobým cílem projektu je identifikovat a řešit včas konflikty a zapojit širší společnost do procesu vývoje inovativních technologií.

Kontaktujte

Helmholtz Centrum pro Výzkum Životního Prostředí Lipsko GmbH - UFZ

Henriette Rutjes

+49 341 235 48-2329

henriette.rutjes@ufz.de

Partner pro spolupráci

SAXONIA Společnost pro Vývoj a Správu Stránek mbH

Sabine Meißner

+49 3731 39-5026

sabine.meissner@saxonia-freiberg.de