Přehled 4. recomine SN-CZ workshopu

"Těžba a zpracování cínových a lithných rud na Cínovci/Zinnwald regionu"

Jsou za námi dva vzrušující dny, během nichž mohli partneři recomine ze Saska navázat kontakty s partnery z České republiky na projektu "recomine SN-CZ" (financovaný z programu EU Interreg "Spolupráce Sasko - Česká republika".)na téma těžby a těžebního odpadu a diskutovat o budoucích společných oblastech činnosti. Naše společná akce v Cínovci byla naprosto úspěšná a zúčastnilo se jí přibližně 70 účastníků. Zazněly zde vysoce kvalitní prezentace o plánované těžbě lithia na německé i české straně a také zajímavé poznatky o výzkumu těžebních odpadů a důlní činnosti na obou stranách hranice. Během exkurze jsme měli možnost navštívit několik ložisek těžebních odpadů v příhraniční oblasti a Thomas Dittrich ze společnosti Deutsche Lithium GmbH nám ukázal jedno z vrtných polí jejich nové průzkumné kampaně. Již nyní se těšíme na další networkingovou akci 6.10.2022 v Praze, která bude zakončením našeho společného networkingového projektu recomine-SN-CZ financovaného z programu EU Interreg. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru recomine na www.recomine.de, kde budete dostávat všechny aktuální informace. 

Vytváření sítí s našimi sousedy je důležité a má velký potenciál pro budoucnost zásobování surovinami v Evropě. Děkujeme všem spoluorganizátorům, zejména Dr. Štěpánce Mrázkové & Petru Rambouskovi z České geologické služby, Dr. Ulrichu Bobemu z Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a také Martinu Köhlerovi z Beak Consultants GmbH & Thomasi Dittrichovi z Deutsche Lithium GmbH za podporu při exkurzi.

 

Snímky: © Bobe / Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

 

Váš koordinátor aliance recomine

Weitere Nachrichten

Epizoda 31 z RECOMINE je online

Zjistěte více

Přehled jednání o stavu recomine ze dne 12.7.2022 v Ehrenfriedersdorfu

Zjistěte více

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS): "Společnost WFS plánuje ve dnech 4. až 8. července 2022 cestu za rozvojem trhu "Ochrana životního prostředí a…

Zjistěte více